Scientific Programme

II. INTERNATIONAL CONGRESS ON ANIMAL

23 June 2022 Thursday

13.30-16.00 / Black Hall

Moderatör: Doç. Dr. Mustafa ÇAKIR

AUTHORSTITLE TOPIC
Burak ŞAHİN, Mukadder HORASAN, Pelin ŞAHİNYUSUFELİ İLÇESİNDEKİ SÜT SIĞIRCILIĞI İŞLETMELERİNİN SOSYO EKONOMİK YAPISI
Mustafa Rüştü ALAKIRSOKAĞA MAHKÛM EDİLMİŞ HAYVANLAR
Mouhamed Bachir DIOPTHE FUNCTİONAL ROLE OF THE STATE İN PROTECTİNG THE ANİMAL SPECİES FROM EXTİNCTİON

2