Home

The 2nd International Congress on Animal

Animals that live in shelters, zoos, on the streets or are pets are our quiet friends. They deserve a good life, regardless of their species or breed. Undoubtedly, besides their contribution to the sustainability of biodiversity and the environment, they can also be people’s best friends when appropriate. Despite this fact, we see that people do not give the necessary importance to animals today.

Today, violence against our silent friends is increasing day by day. In addition, pets taken as pets are left on the street. Worse still, it is left to die.

In this context, we plan to hold the 2nd International Animal Congress on 23,24,25 June.

Organized by E-Journal of Law, hosted by Hacı Bayram Veli University, the 2nd International Animal Congress will be held in Ankara/Turkey on 23-34-25 June 2022. The congress will bring together academics, lawyers, veterinarians and other participants from different countries who want to contribute to the field.

The 2nd international Women Congress includes the following topics:

 • Animal’s Rights and Ethics
 • International Regulations On The Protection Of Animals
 • Food And Shelter Of Animals
 • Animal Health
 • The Effect of Climate On Animals
 • Violence Against Animals
 • Speciesism
 • Animal Protection
 • Status Of Shelters And Zoos
 • Biodiversity In Animals
 • Animal And Human Relations
 • Hunting By Geographical Situation
 • And Other Topics…

The congress committee will provide awards in the following fields

 1. Young Researcher
 2. Oral Presentation
 3. Poster Presentation

2. Uluslararası Hayvan Kongresi

Barınaklarda, hayvanat bahçelerinde, sokaklarda ya da evcil hayvanlarda yaşayan hayvanlar bizim sessiz dostlarımızdır. Türleri veya cinsleri ne olursa olsun iyi bir yaşamı hak ediyorlar. Kuşkusuz biyoçeşitliliğin ve çevrenin sürdürülebilirliğine katkılarının yanı sıra, yeri geldiğinde insanların en iyi dostu da olabilirler. Buna rağmen günümüzde insanların hayvanlara gereken önemi vermediğini görüyoruz.

Bugün sessiz dostlarımıza yönelik şiddet her geçen gün artıyor. Ayrıca evcil hayvan olarak alınan evcil hayvanlar sokağa bırakılmaktadır. Daha da kötüsü, ölüme terk ediliyor.

Bu kapsamda 2. Uluslararası Hayvan Kongresi’ni 23,24,25 Haziran tarihlerinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi ev sahipliğinde E-Journal of Law tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Hayvan Kongresi 23-34-25 Haziran 2022 tarihlerinde Ankara/Türkiye’de gerçekleştirilecektir. Kongre, farklı ülkelerden alana katkı sağlamak isteyen akademisyenleri, avukatları, veteriner hekimleri ve diğer katılımcıları bir araya getirecek.

2. Uluslararası Hayvan Kongresi aşağıdaki konuları içermektedir:

• Hayvan Hakları ve Etiği

• Hayvanların Korunmasına İlişkin Uluslararası Düzenlemeler

• Hayvan Sağlığı

• İklimin Hayvanlar Üzerindeki Etkisi

• Hayvanlara Yönelik Şiddet

• Türcülük

• Hayvanların Korunması

• Barınakların ve Hayvanat Bahçelerinin Durumu

• Hayvanlarda Biyoçeşitlilik

• Hayvan ve İnsan İlişkileri

• Coğrafi Duruma Göre Avcılık

• ve diğer konular…

Kongre komitesi aşağıdaki alanlarda ödül verecektir:

 1. Genç Araştırmacı (Lisansüstü Mezunlar Arasından)
 2. Sözlü sunum
 3. Poster Sunumu